คู่มือการใช้งาน

วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

1.เลือก “สมัครสมาชิก”
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

a. ชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
b. รหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษร
c. อีเมล ต้องเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้
d. เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้

3.กดปุ่ม “กดสมัครสมาชิก”

ขั้นตอนการลงประกาศช่าง

ขั้นตอนการลงประกาศช่าง

1.เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าต่างการเลือก แพลน

  • a. PLEASE SELECT A PLAN ให้กดเลือก แพ็คเก็ต ฟรี ที่ปุ่ม “Select”
  • b. ยอมรับเงื่อนไข อ่านเงื่อนไขและทำเครื่องหมาย ถูกต้อง เพื่อยอมรับเงื่อนไขทางเว็บไซต์
  • c. เลือกปุ่ม Complete Purchase เพื่อทำการยืนยัน

ขั้นตอนการลงประกาศช่าง(สามารกกดเพื่อดูภาพใหญ่ได้)

2.เลือกปุ่ม “ช่างลงประกาศ”

 

3.เลือกหมวดหมู่ของงานหลัก

 

4.ใส่ชื่อและรายละเอียดของประกาศ

  • a. ชื่อของประกาศ ต้องไม่ยาวและสั้นจนเกินไป ให้เหมาะสมและค้นหาได้ง่าย
  • b. เนื้อหาของงาน ควรกรอกรายละเอียดเนื้อหาของงานให้ครบถ้วนและใส่รายละเอียดการติดต่อเพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถติดต่อไปหาช่างได้โดยตรง

 

5.เลือกพื้นที่ให้บริการ

 

6.ใส่ราคา

*ในกรณีที่สามารถระบุราคาได้ให้ใส่ราคา แต่ถ้าไม่สามารถกำหนดราคาได้ให้ใส่ 0

 

7.ใส่คำช่วยค้นหา

เช่น ซ่อมท่อ,ติดตั้งประตู เป็นต้น *คำช่วยค้นหาต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย , (จุลภาค)

 

8.ประกาศของประกาศ

ประเภทของประกาศมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ช่างลงประกาศ เป็นการลงประกาศงานหรือข้อมูลของช่าง เพื่อเป็นช่างทางในการค้นหาและติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจงานของช่างรายนั้นๆ
2. บริการขนส่ง บริการขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด

2.1 บริการขนส่งขนาดเล็ก คือรถบริการขนส่งขนาดไม่เกิน 4 ล้อ
2.2 บริการขนส่งขนาดกลาง คือรถบริการขนส่งขนาดใหญ่กว่า 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ
2.3 บริการขนส่งขนาดใหญ่ คือรถบริการขนส่งขนาดใหญ่กว่า 6 ล้อขึ้นไป

 

9.ที่อยู่สำหรับปักหมุดประกาศ

เป็นที่อยู่สำหรับพื้นที่ในการรับงานหลัก เช่น รับงานบริเวณกรุงเทพก็ให้ใส่เป็นกรุงเทพ

 

10.รูปภาพประกาศ

  • a. เลือกรูปภาพของประกาศ โดยการเลือกที่ปุ่ม “Click to select photos” และทำการเลือกรูปภาพ
  • b. ลบรูปภาพ หากมีการอัปโหลดรูปภาพที่ผิดพลาด สามารถกดที่ข้อความ remove เพื่อลบรูปภาพที่ไม่ต้องการออกได้

 

11.เลือก “ช่างลงประกาศ”

12.เมื่อทำการลงประกาศเสร็จแล้วระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าจัดการประกาศ จะแสดงประกาศทั้งหมดที่ได้ลงไว้ และจะขึ้นข้อความ

 

“pending approval”  เพื่อรอการตรวจสอบ และแสดงข้อความ

“active” เมื่อแอดมินทำการยืนยันและเผยแผ่ประกาศเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการลงประกาศช่าง