รับเหมางาน และสร้างบ้านตามงบประมาณ !!!ทั่วประเทศไทย!!! โดยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการในการรับเหมางานก่อสร้าง 1.ออกแบบและเซ็นต์แบบขออนุญาตก่อสร้าง 2.เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง 3.รับเหมาค่าของและแรงงานก่อสร้างทุกชนิด รวมถึงงานรีโนเวท การควบคุมงานเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้งานที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เน้นความปลอดภัยและความสะอาดหน้างานเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสอบของตัวผู้จ้างวาน ***มีความพร้อมในการลงงาน***