จำหน่ายและติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง กล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าแสงสว่างบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์