เราเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย โดยมีรถให้บริการดังนี้ - รถปิกอัพ 4 ล้อ; ตู้ทึบหลังคาสูง และรถประเภทอื่นๆ สนใจสอบถามบริการได้ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้