ผลงานที่ผ่านมา ศูนย์อบรมไปรษณีย์ แจ้งวัฒนะ งานปิดผิวลามิเนต งานฝ้าและผนังเบา งานทาสี งานติดตั้งไฟ LED 90 ชุด งานรื้อและติดตั้งพรม งานติดตั้งผ้าม่าน งานติดตั้งบัวพื้นรอบห้อง